درس اخلاق روز چهارشنبه مدرسه علمیه فائزات با موضوع حقیقت جویی

5c0bd10e12fb6-300x200[1]

درس اخلاق با موضوع حقیقت جویی وحب اهل بیت علیه السلام در مدرسه علمیه فائزات توسط خانم میر امام برگزار شد.

درس اخلاق با موضوع حقیقت جویی وحب اهل بیت علیه السلام در مدرسه علمیه فائزات توسط خانم میر امام برگزار شد.

در یک کلام راجع به حقیقت جویی میتوان گفت که اصیل ترین وجاودانه ترین وزیبا ترین راز هستی، حقیقت است.حق چیست؟ حقیقت چیست؟ بسیاری از بزرگان برای اثبات حقیقت جان دادندو بسیاری از منافقان درباره پوشش حق، همه کار کردند.

ایشان همچنین اشاره به عبادت ونحوه عبادت خدا کردند وبیان داشتند که عبادت خدا مرکب است از باید ها ونباید هاست خدا انسان را جانشین خود بر روی زمین قرار داد(انی جاعل فی الارض خلیفه)واین کمال انسان است.

ایشان در ادامه گفت:خدا کند که هدف ما فقط درس خواندن،نماز خواندن و عبادت محض نباشد بلکه باید به مسائل دیگر نیز توجه داشته باشیم تا هدف ما گم نشود چرا اینقدر تجمل گرایی چرا اینقدر هدف ها گم شده است. به کجا قرار است برسیم چرا به همه چیز توجه داریم ولی مردم دنیا مثل افراد مستضعف وفقیر مثل یمن را فراموش کرده ایم بندگی خدا با شاد بودن منافات ندارد بلکه با گناه منافات دارد.پس بدانیم که حقیقت اینست که اول حقیقت بندگی را بشناسیم وبدانیم که هدف ما از خلقت چیست وچگونه به آن برسیم تا وقتی که یه آخرت وجهان آخرت رفتیم بار وتوشه داشته باشیم .اگر انسان بخواهد به درجه اتصال قرب الی الله برسد باید راه همراهی ودوستی با اهل بیت علیه السلام را طی کند.

مطالب مرتبط :

اشتراک گذاری:

نظرات

نظری هنوز ارسال نشده است

ارسال نظر