در س اخلاق با عنوان مهارتهای همسرداری با حضور استاد فخر روحانی در مدرسه علمیه فائزات برگزار شد

1

 

خانم فخر روحانی در جلسه روز چهارشنبه با بیان اینکه دانش خانواده با چند دستگاه گره خورده است، معضلات خانواده را به این راحتی قابل حل نمی داند.

یک بخشی از معضلات برمی گردد به روحیاتی که در خانه پدر ومادر بوده و بخشی دیگر به سیستم گزینش وانتخاب و بخشی دیگر برمی گردد به مدیریت.

پدر و مادر و روحیاتی که در خانه حاکم است نقش مهم و تاثیر گذاری را می تواند در زندگی آینده فرزند داشته باشد به عنوان نمونه؛ بیماری دلبستگی نا ایمن که فرزند در دوران کودکی(قبل از 2سالگی) به دلایلی  از آغوش گرم مادر جدا می شود مثل اینکه ساعاتی از روز به مهد کودک سپرده می شود.

معمولا افراد قبل از ازدواج اصلا خودشان را درست نمی شناسند اگر قرار است با کسی مشورت کنند بهترین گزینه پدر ومادر است.

البته این مسئله در نسل گذشته خیلی کاربرد داشته اما امروزه تمام اختیار به فرزندان داده شده که این خود آسیبی بسیار بزرگ است

چون جوان تجربه کافی ندارد.

دلیل دوم بر عدم صلاحیت جوان: جوان در اوج احساسات وعواطف است گاهی در انتخابها اشتباه می کند.

وی در ادامه اشاره کوتاهی به عشق دوران نوجوانی کرده و  گفت: کسانی که در سن نوجوانی عشق را تجربه می کنند دیگر نمی توانند مزه عشق را در زندگی درک کنند.

دلیل دیگر بحث مهارتها است که یک خانم باید چه مهارتهای داشته باشد.قرآن راهکارش برای مدیریت خانه آیه (الرجال قوامون علی النساء) قوام به معنای قائم علی امره می باشد قانون مطابق حال عموم است.

خانم فخر روحانی در پایان به جابجایی نقشها اشاره کرد و گفت: جایی که مرد می تواند مسئولیت خانواده را به عهده بگیرد اما زن به عهده دارد بچه ها نقشهایشان را درست یاد نمی گیرند و دختران می خواهند ریاست کنند و این دختر در زندگی دچار مشکل می شود.

درس اخلاق روز چهارشنبه هفتم آذر با موضوع همسرداری در سالن جلسات مدرسه علمیه فائزات برگزار شد.

خانم فخر روحانی در جلسه روز چهارشنبه با بیان اینکه دانش خانواده با چند دستگاه گره خورده است، معضلات خانواده را به این راحتی قابل حل نمی داند.

یک بخشی از معضلات برمی گردد به روحیاتی که در خانه پدر ومادر بوده و بخشی دیگر به سیستم گزینش وانتخاب و بخشی دیگر برمی گردد به مدیریت.

پدر و مادر و روحیاتی که در خانه حاکم است نقش مهم و تاثیر گذاری را می تواند در زندگی آینده فرزند داشته باشد به عنوان نمونه؛ بیماری دلبستگی نا ایمن که فرزند در دوران کودکی(قبل از 2سالگی) به دلایلی  از آغوش گرم مادر جدا می شود مثل اینکه ساعاتی از روز به مهد کودک سپرده می شود.

معمولا افراد قبل از ازدواج اصلا خودشان را درست نمی شناسند اگر قرار است با کسی مشورت کنند بهترین گزینه پدر ومادر است.

البته این مسئله در نسل گذشته خیلی کاربرد داشته اما امروزه تمام اختیار به فرزندان داده شده که این خود آسیبی بسیار بزرگ است

چون جوان تجربه کافی ندارد.

دلیل دوم بر عدم صلاحیت جوان: جوان در اوج احساسات وعواطف است گاهی در انتخابها اشتباه می کند.

وی در ادامه اشاره کوتاهی به عشق دوران نوجوانی کرده و  گفت: کسانی که در سن نوجوانی عشق را تجربه می کنند دیگر نمی توانند مزه عشق را در زندگی درک کنند.

دلیل دیگر بحث مهارتها است که یک خانم باید چه مهارتهای داشته باشد.قرآن راهکارش برای مدیریت خانه آیه (الرجال قوامون علی النساء) قوام به معنای قائم علی امره می باشد قانون مطابق حال عموم است.

خانم فخر روحانی در پایان به جابجایی نقشها اشاره کرد و گفت: جایی که مرد می تواند مسئولیت خانواده را به عهده بگیرد اما زن به عهده دارد بچه ها نقشهایشان را درست یاد نمی گیرند و دختران می خواهند ریاست کنند و این دختر در زندگی دچار مشکل می شود.

مطالب مرتبط :

اشتراک گذاری:

نظرات

نظری هنوز ارسال نشده است

ارسال نظر