نشست فقهی وسواس وراههای مبارزه با آن در مدرسه علمیه فائزات برگزار شد

1

خانم فیروزی از اساتید فقه جامعه الزهرا علیها السلام از وسواس به عنوان بدترین بیماری روحی روانی حتی جسمانی یاد کرد زیرا بعضی بیماری های جسمانی مسری نسیتند ولی بیماری وسواس مسری است. توصیه استاد برای درمان وسواس: 1- قرنطینه کردن وسواس (جدا کردن از خانواده به دلیل مسری بودن وسواس) 2- مبارزه با وسواس؛ استاد فیروزی گفت از همان ابتدا باید با وسواس مبارزه کرد در غیر این صورت فرد وسواسی گمان می کند کارش درست است و همه باید مطیع او باشند.همه ی افراد خانواده باید کار وسواس را نفی کنند، دلسوزی نه تنها بیماری وی را بهبود نمی بخشد بلکه باعث شدت بیماری او خواهد شد.

مطالب مرتبط :

اشتراک گذاری:

نظرات

نظری هنوز ارسال نشده است

ارسال نظر